(0472) 33-67-29
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
  • A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
  • In English

Довідка про відкриті асигнування загального фонду ДБ станом на 01.10.2019

Опубліковано 17 жовтня 2019 року, 16:46

ДОВІДКА
про відкриті асигнування загального фонду державного бюджету 

в розрізі кодів економічної класифікації видатків
(без урахування обслуговування державного боргу та міжбюджетних трансфертів)
станом на 01.10.2019
(грн.)
КЕКВ Найменування показника Затверджено кошторисом Відкрито асигнувань Касові видатки Залишок невикористаних асигнувань Відсоток використання відкритих асигнувань
1 2 3 4 5 6 7

Видатки всього 5 173 447 989,45 3 982 544 172,97 3 747 078 079,28 235 466 093,69 94,09

 у тому числі:
1.1 Заробітна плата з нарахуваннями, інші трансферти населенню 3 856 939 085,00 2 974 370 664,00 2 921 358 054,83 53 012 609,17 98,22
2110

0,00 0,00     0,00
2111 Заробітна плата 1 440 140 626,00 1 086 001 444,00 1 060 150 507,04 25 850 936,96
2112 Грошове утримання військовослужбовців 1 477 495 548,00 1 124 751 562,00 1 120 944 252,72 3 807 309,28
2120 Нарахування на заробітну плату 566 707 105,00 422 558 005,00 409 381 899,91 13 176 105,09
2710 Виплата пенсій і допомоги 35 610 962,00 32 038 777,00 31 914 032,23 124 744,77
2720 Стипендії 91 236 556,00 73 685 656,00 68 914 488,33 4 771 167,67
2730 Інші поточні трансферти населенню 245 748 288,00 235 335 220,00 230 052 874,60 5 282 345,40
1.2 Харчування та медикаменти 22 271 784,00 18 173 349,00 14 570 310,73 3 603 038,27 80,17
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 3 711 365,00 2 722 515,00 2 155 727,81 566 787,19
2230 Продукти харчування 18 560 419,00 15 450 834,00 12 414 582,92 3 036 251,08
1.3  Комунальні послуги та енергоносії 149 919 791,00 105 391 939,00 80 906 213,16 24 485 725,84 76,77
2270

139 650,00
139 650,00
2271 Оплата теплопостачання 45 968 629,00 29 180 786,00 20 123 118,71 9 057 667,29
2272 Оплата водопостачання і водовідведення 3 020 063,00 2 287 300,00 1 791 755,88 495 544,12
2273 Оплата електроенергії 67 930 760,00 51 696 322,00 42 497 424,38 9 198 897,62
2274 Оплата природного газу 29 986 380,00 19 611 456,00 14 807 172,05 4 804 283,95
2275 Оплата інших енергоносіїв 2 968 566,00 2 476 425,00 1 686 742,14 789 682,86
2276 Оплата енергосервісу 45 393,00 0 0 0,00
1.4 Дослідження і розробки, видатки державного значення 635 415 302,73 524 443 615,73 501 915 699,48 22 527 916,25 95,70
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 27 308 980,00 20 528 350,00 19 513 517,44 1 014 832,56
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 608 106 322,73 503 915 265,73 482 402 182,04 21 513 083,69
1.5 Інші  видатки 227 503 429,72 168 999 024,24 145 239 635,48 23 759 388,76 85,94
5000 Інші  видатки
1 500,00
1 500,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 61 145 368,00 49 327 226,00 41 059 457,67 8 267 768,33
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 68 815 052,00 49 779 524,52 41 187 665,13 8 591 859,39
2800 Інші видатки 14 288 593,00 10 840 530,00 9 563 098,50 1 277 431,50
2250 Видатки на відрядження 18 445 170,56 14 930 988,56 13 621 541,00 1 309 447,56
2260 Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 20 817 974,16 8 038 276,16 4 603 958,70 3 434 317,46
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 43 991 272,00 36 080 979,00 35 203 914,48 877 064,52
26200,00
1.6 Капітальні видатки 280 054 597,00 189 821 581,00 83 088 165,60 106 733 415,40 43,77
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 36 236 798,00 26 079 407,00 24 661 564,43 1 417 842,57
3121 Капітальне будівництво (придбання) житла 800 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00
3122 Інше будівництво (придбання) 42 145 285,00 2 047 577,00 1 670 703,20 376 873,80
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 79 438 835,00 68 459 573,00 16 721 340,49 51 738 232,51
3141 Реконструкція житлового фонду 753 362,00 753 362,00 753 361,84 0,16
3142 Реконструкція інших об'єктів 54 285 812,00 47 830 387,00 15 070 718,36 32 759 668,64
3143 Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 63 689 900,00 43 574 900,00 24 165 420,42 19 409 479,58
3240 Капітальні трансферти населенню 704 605,00 276 375,00 45 056,86 231 318,14
1.7 Кредити 1 344 000,00 1 344 000,00 0,00 1 344 000,00 0,00
4112 Надання  кредитів підприємствам,установам,організаціям 0,00 0,00 0,00 0,00
4113 Надання інших внутрівшніх кредитів  1 344 000,00 1 344 000,00 0,00 1 344 000,00