(0472) 33-67-29
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
  • A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
  • In English

ДОВІДКА про відкриті асигнування загального фонду державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків на 01.04.2019

Опубліковано 18 квітня 2019 року, 15:46

ДОВІДКА

про відкриті асигнування загального фонду державного бюджету 


в розрізі кодів економічної класифікації видатків

(без урахування обслуговування державного боргу та міжбюджетних трансфертів)

станом на 01.04.2019

(грн.)

КЕКВ

Найменування показника

Затверджено кошторисом

Відкрито асигнувань

Касові видатки

Залишок невикористаних асигнувань

Відсоток використання відкритих асигнувань

1

2

3

4

5

6

7

 

 Видатки всього

4 595 275 037,00

1 195 942 144,00

1 093 824 217,24

102 117 926,76

91,46


 у тому числі:

1.1

Заробітна плата з нарахуваннями, інші трансферти населенню

3 625 175 267,00

926 426 791,00

898 065 176,22

28 361 614,78

96,94

2110

 

0,00

0,00    

0,00


2111

Заробітна плата 

1 405 537 513,00

328 947 107,00

317 570 752,76

11 376 354,24


2112

Грошове утримання військовослужбовців 

1 420 418 612,00

356 002 721,00

353 521 951,02

2 480 769,98


2120

Нарахування на заробітну плату 

561 059 329,00

133 165 818,00

125 271 714,86

7 894 103,14


2710

Виплата пенсій і допомоги 

35 604 851,00

11 615 910,00

10 612 327,26

1 003 582,74


2720

Стипендії 

83 041 648,00

27 675 095,00

24 840 360,96

2 834 734,04


2730

Інші поточні трансферти населенню 

119 513 314,00

69 020 140,00

66 248 069,36

2 772 070,64


1.2

Харчування та медикаменти

16 294 998,00

5 764 066,00

4 162 196,45

1 601 869,55

72,21

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

3 332 646,00

781 866,00

530 078,26

251 787,74


2230

Продукти харчування 

12 962 352,00

4 982 200,00

3 632 118,19

1 350 081,81


1.3

 Комунальні послуги та енергоносії

152 967 596,00

56 702 523,00

41 794 953,92

14 907 569,08

73,71

2270

 

0,00


0,00


2271

Оплата теплопостачання 

47 965 176,00

19 254 613,00

12 927 023,73

6 327 589,27


2272

Оплата водопостачання і водовідведення 

2 824 260,00

722 014,00

468 778,62

253 235,38


2273

Оплата електроенергії 

68 053 945,00

21 204 157,00

17 880 143,84

3 324 013,16


2274

Оплата природного газу 

31 867 665,00

14 799 831,00

10 117 868,30

4 681 962,70


2275

Оплата інших енергоносіїв 

2 256 550,00

721 908,00

401 139,43

320 768,57


1.4

Дослідження і розробки, видатки державного значення

515 160 941,00

162 508 329,00

123 393 005,09

39 115 323,91

75,93

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 

26 382 974,00

6 618 887,00

6 277 716,93

341 170,07

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

488 777 967,00

155 889 442,00

117 115 288,16

38 774 153,84

 

1.5

Інші  видатки

182 891 177,00

40 642 475,00

25 953 989,56

14 688 485,44

63,86

5000

Інші  видатки

 

20 250,00


20 250,00

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 

50 404 259,00

12 718 978,00

7 075 509,94

5 643 468,06


2240

Оплата послуг (крім комунальних) 

62 882 902,00

12 145 202,00

7 214 832,41

4 930 369,59


2800

Інші видатки 

14 097 261,00

3 764 094,00

2 988 194,18

775 899,82


2250

Видатки на відрядження

14 907 828,00

4 315 457,00

3 162 522,40

1 152 934,60


2260

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 

8 608 918,00

1 026 000,00

309 969,01

716 030,99


2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

31 990 009,00

6 652 494,00

5 202 961,62

1 449 532,38


2620

 0,00


1.6

Капітальні видатки

102 785 058,00

3 897 960,00

454 896,00

3 443 064,00

11,67

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

31 157 798,00

1 032 200,00

193 556,00

838 644,00


3121

Капітальне будівництво (придбання) житла

0,00

0,00

0,00

0,00


3122

Інше будівництво (придбання)

170 000,00

0,00

0,00

0,00


3132

Капітальний ремонт інших об'єктів 

7 368 700,00

100 000,00

0,00

100 000,00


3141

Реконструкція житлового фонду

765 760,00

765 760,00

0,00

765 760,00


3142

Реконструкція інших об'єктів 

0,00

0,00

0,00

0,00


3143

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00


3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

61 322 800,00

2 000 000,00

261 340,00

1 738 660,00


3240

Капітальні трансферти населенню

0,00

0,00

0,00

0,00

 

1.7

Кредити

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4112

Надання  кредитів підприємствам,установам,організаціям

0,00

0,00

0,00

0,00


4113

Надання інших внутрівшніх кредитів 

0,00

0,00

0,00

0,00