(0472) 33-67-29
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
  • A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
  • In English

Довідка про відкриті асигнування загального фонду державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків станом на 01.03.2020

Опубліковано 17 березня 2020 року, 14:42

ДОВІДКА

про відкриті асигнування загального фонду державного бюджету 


в розрізі кодів економічної класифікації видатків

(без урахування обслуговування державного боргу та міжбюджетних трансфертів)

станом на 01.03.2020

(грн.)

КЕКВ

Найменування показника

Затверджено кошторисом

Відкрито асигнувань

Касові видатки

Залишок невикористаних асигнувань

Відсоток використання відкритих асигнувань

1

2

3

4

5

6

7

 

 Видатки всього

6 588 556 764,00

1 542 550 507,00

1 285 234 838,39

257 315 668,61

83,32


 у тому числі:


1.1

Заробітна плата з нарахуваннями, інші трансферти населенню

5 605 907 249,00

1 388 421 919,00

1 189 814 736,25

198 607 182,75

85,70

2110

 

0,00

0,00

0,00    

0,00


2111

Заробітна плата 

1 319 812 227,00

232 018 564,00

216 803 338,17

15 215 225,83


2112

Грошове утримання військовослужбовців 

1 519 061 153,00

260 682 439,00

257 481 513,70

3 200 925,30


2120

Нарахування на заробітну плату 

531 104 371,00

86 970 582,00

80 473 499,28

6 497 082,72


2710

Виплата пенсій і допомоги 

36 358 747,00

8 040 745,00

5 109 981,67

2 930 763,33


2720

Стипендії 

91 577 755,00

19 710 255,00

14 440 582,96

5 269 672,04


2730

Інші поточні трансферти населенню 

2 107 992 996,00

780 999 334,00

615 505 820,47

165 493 513,53


1.2

Харчування та медикаменти

21 851 946,00

2 688 270,00

1 015 336,70

1 672 933,30

37,77

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

6 313 800,00

452 440,00

49 977,76

402 462,24


2230

Продукти харчування 

15 538 146,00

2 235 830,00

965 358,94

1 270 471,06


1.3

 Комунальні послуги та енергоносії

155 571 109,00

35 781 707,00

8 341 463,89

27 440 243,11

23,31

2270

 


0,00


0,00


2271

Оплата теплопостачання 

46 746 635,00

11 862 563,00

2 379 220,30

9 483 342,70


2272

Оплата водопостачання і водовідведення 

3 234 941,00

540 238,00

200 754,40

339 483,60


2273

Оплата електроенергії 

73 393 831,00

14 178 845,00

4 375 590,31

9 803 254,69


2274

Оплата природного газу 

28 966 306,00

8 377 132,00

1 169 871,24

7 207 260,76


2275

Оплата інших енергоносіїв 

3 229 396,00

822 929,00

216 027,64

606 901,36


2276

Оплата енергосервісу
0,00


1.4

Дослідження і розробки, видатки державного значення

529 244 310,00

91 942 283,00

74 385 136,44

17 557 146,56

80,90

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 

30 353 596,00

5 565 319,00

4 072 913,37

1 492 405,63

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

498 890 714,00

86 376 964,00

70 312 223,07

16 064 740,93

 

1.5

Інші  видатки

244 816 283,00

22 831 439,00

11 472 294,89

11 359 144,11

50,25

5000

Інші  видатки

 

0,00


0,00

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 

67 130 924,00

3 433 490,00

1 751 119,57

1 682 370,43


2240

Оплата послуг (крім комунальних) 

73 939 303,00

10 742 050,00

4 069 554,16

6 672 495,84


2800

Інші видатки 

14 430 475,00

2 020 472,00

941 428,70

1 079 043,30


2250

Видатки на відрядження

14 324 767,00

2 535 888,00

1 903 605,08

632 282,92


2260

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 

51 390 347,00

173 323,00

9 962,50

163 360,50


2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

23 600 467,00

3 926 216,00

2 796 624,88

1 129 591,12


2620

 
0,00


1.6

Капітальні видатки

31 165 867,00

884 889,00

205 870,22

679 018,78

23,27

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

6 514 958,00

671 340,00

16 700,00

654 640,00


3121

Капітальне будівництво (придбання) житла
0,00


3122

Інше будівництво (придбання)

5 240 000,00

0,00

0,00

0,00


3132

Капітальний ремонт інших об'єктів 

14 000 500,00

0,00

0,00

0,00


3141

Реконструкція житлового фонду
0,00


3142

Реконструкція інших об'єктів 

897 000,00

0,00

0,00

0,00


3143

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури
0,00


3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

3 023 000,00

0,00

0,00

0,00


3240

Капітальні трансферти населенню

1 490 409,00

213 549,00

189 170,22

24 378,78

 

1.7

Кредити

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4112

Надання  кредитів підприємствам,установам,організаціям

0,00

0,00

0,00

0,00


4113

Надання інших внутрішніх кредитів 
0,00