(0472) 33-67-29
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
  • A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
  • In English

ДОВІДКА про відкриті асигнування загального фонду державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків сттаном на 01.07.2019

Опубліковано 18 липня 2019 року, 11:58

ДОВІДКА

про відкриті асигнування загального фонду державного бюджету


в розрізі кодів економічної класифікації видатків

(без урахування обслуговування державного боргу та міжбюджетних трансфертів)

станом на 01.07.2019

(грн.)

КЕКВ

Найменування показника

Затверджено кошторисом

Відкрито асигнувань

Касові видатки

Залишок невикористаних асигнувань

Відсоток використання відкритих асигнувань

1

2

3

4

5

6

7

 

 Видатки всього

4 991 562 857,53

2 634 818 912,55

2 427 537 763,67

207 281 148,88

92,13


 у тому числі:

1.1

Заробітна плата з нарахуваннями, інші трансферти населенню

3 751 491 605,00

1 944 632 531,00

1 904 431 639,91

40 200 891,09

97,93

2110

 

0,00

0,00    

0,00


2111

Заробітна плата 

1 417 880 907,00

685 298 263,00

668 643 865,95

16 654 397,05


2112

Грошове утримання військовослужбовців 

1 447 242 223,00

740 144 553,00

738 131 577,44

2 012 975,56


2120

Нарахування на заробітну плату 

563 562 858,00

274 561 113,00

264 520 000,65

10 041 112,35


2710

Виплата пенсій і допомоги 

35 599 851,00

23 133 626,00

22 203 886,24

929 739,76


2720

Стипендії 

87 957 097,00

53 830 397,00

49 933 097,31

3 897 299,69


2730

Інші поточні трансферти населенню 

199 248 669,00

167 664 579,00

160 999 212,32

6 665 366,68


1.2

Харчування та медикаменти

19 304 582,00

12 259 487,00

9 349 339,73

2 910 147,27

76,26

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

3 550 070,00

1 825 380,00

1 331 548,12

493 831,88


2230

Продукти харчування 

15 754 512,00

10 434 107,00

8 017 791,61

2 416 315,39


1.3

 Комунальні послуги та енергоносії

152 773 024,00

82 932 032,00

67 828 093,42

15 103 938,58

81,79

2270

 

0,00


0,00


2271

Оплата теплопостачання 

47 306 201,00

24 261 882,00

18 343 116,20

5 918 765,80


2272

Оплата водопостачання і водовідведення 

2 968 060,00

1 548 588,00

1 136 885,68

411 702,32


2273

Оплата електроенергії 

67 868 355,00

37 924 225,00

32 927 336,62

4 996 888,38


2274

Оплата природного газу 

32 015 785,00

17 777 182,00

14 511 795,70

3 265 386,30


2275

Оплата інших енергоносіїв 

2 614 623,00

1 420 155,00

908 959,22

511 195,78


2276

Оплата енергосервісу

45393

0

0

0,00


1.4

Дослідження і розробки, видатки державного значення

631 561 054,03

380 503 573,03

344 128 361,21

36 375 211,82

90,44

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 

27 309 386,00

13 971 607,00

13 335 050,48

636 556,52

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

604 251 668,03

366 531 966,03

330 793 310,73

35 738 655,30

 

1.5

Інші  видатки

214 852 474,50

106 158 668,52

78 497 165,13

27 661 503,39

73,94

5000

Інші  видатки

 

0,00


0,00

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 

58 161 685,00

31 466 946,00

23 908 549,89

7 558 396,11


2240

Оплата послуг (крім комунальних) 

65 979 309,00

31 125 989,52

22 779 279,90

8 346 709,62


2800

Інші видатки 

14 522 563,00

8 063 000,00

6 734 879,35

1 328 120,65


2250

Видатки на відрядження

17 005 273,00

9 224 620,00

7 791 893,31

1 432 726,69


2260

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 

20 319 935,50

3 323 025,00

1 657 215,66

1 665 809,34


2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

38 863 709,00

22 955 088,00

15 625 347,02

7 329 740,98


2620

 0,00


1.6

Капітальні видатки

221 580 118,00

108 332 621,00

23 303 164,27

85 029 456,73

21,51

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

31 497 798,00

19 550 020,00

16 694 197,94

2 855 822,06


3121

Капітальне будівництво (придбання) житла

0,00

0,00

0,00

0,00


3122

Інше будівництво (придбання)

2 047 577,00

1 877 577,00

0,00

1 877 577,00


3132

Капітальний ремонт інших об'єктів 

67 861 092,00

37 512 617,00

335 965,78

37 176 651,22


3141

Реконструкція житлового фонду

753 362,00

753 362,00

753 361,84

0,16


3142

Реконструкція інших об'єктів 

54 285 812,00

21 373 145,00

0,00

21 373 145,00


3143

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00


3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

62 689 900,00

27 265 900,00

5 519 638,71

21 746 261,29


3240

Капітальні трансферти населенню

444 577,00

0,00

0,00

0,00

 

1.7

Кредити

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4112

Надання  кредитів підприємствам,установам,організаціям

0,00

0,00

0,00

0,00


4113

Надання інших внутрівшніх кредитів 

0,00

0,00

0,00

0,00